Správa pre vás

  •  Septembra 25, 2020


Správa pre vás

Lekcia života napísaná… kriedou? V Student Work, Series zobrazuje krásne nakreslené motivačné frázy na tabuli. Stojí za to, čo je napísané, ale nie na dlho. Toto efemérne umenie mocných správ sa nedá zachovať.

Pre nich je umenie všade. A stále. Na Columbus College, Art & Design (Ohio, USA), a to aj napriek zaneprázdnenému pracovnému zaťaženiu, sa študenti neprestávajú vytvárať ani vo výklenkoch. Na tejto umeleckej škole každé pondelok študentská skupina Dangerdust vypĺňa tabuľu umiestnenú v treťom poschodí budovy školy.

V prezentovaných prácach vidíme aplikáciu sofistikovanej typografie, ktorá sa používa v komplikovaných kresbách s motivačnými frázami, inšpiratívnymi alebo iba humornými úvodzovkami. Úžasné je, že všetka táto práca sa vykonáva iba pomocou kriedy. To znamená bez možnosti reprodukcie alebo konzervácie. Efemérne umenie, ktoré je krásne, zatiaľ čo vydrží.


Inšpirujte sa niektorými nahranými dielami!

Správa pre vás 1

Správa pre vás


Správa pre vás

Správa pre vás

Správa pre vás


Správa pre vás

Správa pre vás

Správa pre vás

Správa pre vás

Správa pro vás (outro) (Septembra 2020)


Odporúčaná